BlockTree làm thế nào để đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động của mình?

Chúng tôi đang triển khai các giải pháp để nâng cao tính minh bạch trong tất cả các khâu của quá trình:

  • BlockTree trang bị một thiết bị đặc biệt được bảo vệ tăng cường để thu thập các thông tin trong quá trình trồng rừng và chăm sóc ngay tại điểm trồng. Thiết bị này nhằm chống các hành vi gian lận trong báo cáo, xác thực dữ liệu và cập nhật thông tin theo thời gian thực.

  • Dữ liệu tại điểm trồng sẽ đi qua một quy trình xác thực nhiều lớp của BlocTree. Hệ thống xác thực thông minh với công nghệ AI của BlockTree có thể giúp tự động phát hiện các thông tin sai lệch hoặc các dấu hiệu vi phạm.

  • Sau khi thông tin được xác thực, chúng sẽ được đăng tải lên mạng blockchain Cardano. Có thể hình dung blockchain như một cuốn sổ cái công cộng không thể sửa thông tin sau khi đăng tải, bất cứ ai cũng có thể truy cập để kiểm tra thông tin. Đây là công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện nay nhằm thúc đẩy sự minh bạch và tin tưởng giữa các chủ thể.

  • Các thông tin trên blockchain sẽ được đặt trong siêu dữ liệu (metadata) của các tài sản số không thể thay thế (NFT). NFT này là độc nhất và mang toàn bộ các dữ liệu tại điểm trồng có liên quan. NFT này được chuyển về ví của những bên tài trợ để hộ có thể giám sát quá trình cùng với BlockTree.

  • Ngoài ra, chúng tôi cũng có các biện pháp khác để đối chiếu thông tin sau khi triển khai các dự án như thông qua dữ liệu vệ tinh, dữ liệu truyền trực tiếp từ các cảm biến mặt đất của BlockTree. Các dữ liệu này được truyền trực tiếp về hệ thống để chúng tôi có thể xác thực được nhanh chóng kết quả của việc trồng rừng.

BlockTree vẫn đang hoàn thiện và nâng cấp các công nghệ bảo mật của mình để mang tới sự tin tưởng và minh bạch trong cả quá trình trồng rừng.

Last updated