BlockTree có hợp tác ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam không?

BlockTree hướng tới mở rộng phạm vi hoạt động của mình không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi quan tâm tới các khu vực khác tại Châu Á như: Pakistant, Bangladesh, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc...

Last updated