Các giải pháp nào BlockTree sẽ cung cấp cho đơn vị Nhà tài trợ? Chúng giúp ích gì?

Tùy theo chiến lược của Nhà tài trợ, chúng tôi có thể có các giải pháp khác nhau được trang bị. Trong đó, có thể kể đến:

  • Giải pháp tư vấn: chúng tôi hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp đang tìm kiếm hướng đi cho các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững của mình dưới dạng các chiến lược CSR, ESG chuyên nghiệp. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và sáng tạo của chúng tôi sẽ giúp các tổ chức sử dụng hiệu quả nguồn lực của mình để tối ưu tác động tích cực của những nỗ lực này.

  • Giải pháp kết nối: chúng tôi có một mạng lưới rộng khắp các đơn vị trồng rừng đã và đang sẵn sàng sử dụng công nghệ của BlockTree và nhận vốn tài trợ từ các tổ chức. Với sự đa dạng trong đặc điểm và mục tiêu hướng đến, chúng tôi sẽ giúp Nhà tài trợ kết nối để triển khai các dự án trồng rừng với một đối tác đáng tin cậy & phù hợp.

  • Giải pháp báo cáo: Chúng tôi giúp Nhà tài trợ an tâm trọn vẹn với hệ thống báo cáo theo thời gian thực thông qua giao diện lập trình ứng dụng (APIs). Hoặc, chúng tôi cũng có sẵn các bảng chỉ số được tùy biến theo nhu cầu của Nhà tài trợ để có thể giám sát những mục tiêu đo lường quan trọng/

  • Giải pháp truyền thông & trưng bày: Chúng tôi có thể giúp Nhà tài trợ sử dụng các công cụ trưng bày & mô tả số của chúng tôi một cách sáng tạo, riêng biệt để tạo ra một trải nghiệm độc đáo để lan tỏa các giá trị tích cực của các dự án. Những nỗ lực này có thể tạo ra thiện cảm và sự gắn kết, trung thành đối với tệp khách hàng của Nhà tài trợ. Hơn thế nữa, họ còn có thể tham gia trực tiếp cùng Nhà tài trợ trong chương trình hành động vì sự phát triển bền vững này.

Last updated