BlockTree có phát hành token như các dự án blockchain khác không?

Chúng tôi không tiến hành bất kỳ một chương trình nào để phát hành các tài sản số (token) nhằm mục đích gây quỹ hay với mục tiêu giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa. Bất kỳ một hành vi nào của bất kỳ cá nhân/tổ chức lấy danh nghĩa BlockTree để phát hành token mà không được sự đồng ý của chúng tôi đều là vi phạm pháp luật.

Last updated