Làm sao tôi biết rằng không có sự gian lận tiền tài trợ trong việc trồng rừng qua BlockTree?

Toàn bộ các giao dịch của BlockTree đều được thông qua tài khoản ngân hàng với sao kê công khai tại địa chỉ https://thiennguyen.app/user/blocktree. Bạn có thể theo dõi để nắm bắt chính xác lượng tiền vào và ra khỏi tài khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng có một hệ thống báo cáo theo thời gian thực các giao dịch giải ngân, báo cáo tài chính của các đơn vị trồng rừng kèm theo chi tiết về giá nhân công, dịch vụ, nguyên vật liệu tới các đối tác & nhà tài trợ để cùng giám sát.

Ngoài ra, với các biện pháp công nghệ nhằm đảm bảo sự minh bạch đã trình bày ở trên, chúng tôi tự tin hạn chế tối đa việc gian lận tiền trồng rừng hay các hành vi sử dụng tiền sai mục đích ban đầu của dự án.

Last updated