BlockTree hướng tới việc trồng cây ở đâu?

Nền tảng của BlockTree được xây dựng để cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, ở bất cứ đâu có thể phát triển, vận hành và nhân rộng công việc trồng rừng một cách dễ dàng. Chúng tôi hiện đang hỗ trợ các dự án triển khai trên cả ba loại rừng sau:

- Rừng đặc dụng: giúp bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gien sinh vật & nghiên cứu khoa học tại các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn...

- Rừng phòng hộ: giúp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu & bảo vệ môi trường tại các vùng đầu nguồn, ven biển

- Rừng sản xuất: hỗ trợ các doanh nghiệp/hộ kinh doanh quản lý vùng trồng nguyên liệu & xác thực được nguồn gốc của lâm sản.

Hiện tại, BlockTree đang có rất nhiều dự án rừng ngập mặn được triển khai tại các vùng ven biển Tây nam bộ; các dự án trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở Quảng Trị, Cần Giờ & rừng sản xuất tại Quảng Nam.

Last updated