Tôi có đất rừng và muốn nhận tài trợ để trồng cây. BlockTree có hỗ trợ không?

BlockTree xin nhận thông tin của Người có đất rừng và sẽ cần thời gian để bộ phận khách hàng thu xếp khảo sát, đánh giá và xác nhận trước khi chuyển diện tích đất rừng vào danh mục nhận tài trợ vốn thông qua nền tảng công nghệ BlockTree. Các chủ rừng có nhu cầu muốn nhận tài trợ xin vui lòng để lại thông tin lại form sau: https://blocktree.asia/tro-thanh-doi-tac-trong-rung/

Last updated