Mô hình hoạt động của BlockTree là gì?

BlockTree giải quyết vấn đề ở cả hai phía: Người trồng rừng & Người ủng hộ việc trồng rừng.

Người trồng rừng: Chúng tôi trang bị bộ công cụ số toàn diện giúp họ lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giám sát thực hiện & thu thập dữ liệu ngay tại điểm trồng một cách đơn giản, bảo mật & minh bạch. Các dữ liệu này được đảm bảo độ chính xác & mức độ tin cậy cũng như khả năng kiểm định về sau thông qua hệ thống xác thực nhiều lớp của BlockTree. Việc này giúp thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới trong công tác trồng rừng & nâng cao năng lực của các tổ chức sử dụng công nghệ của BlockTree. Ngoài ra, họ cũng tiếp cận được nguồn vốn ủng hộ từ các khách hàng là doanh nghiệp/tổ chức của chúng tôi.

Người ủng hộ việc trồng rừng: Chúng tôi hỗ trợ họ lập chiến lược & kế hoạch cho các dự án phát triển bền vững của doanh nghiệp/tổ chức, kết nối họ với những người trồng rừng phù hợp trong mạng lưới của chúng tôi. Toàn bộ thông tin của dự án sẽ được cập nhật theo thời gian thực mà họ có thể theo dõi. Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp/tổ chức có một cách rất đặc biệt để lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng & khách hàng của họ nhằm xây dựng sự gắn kết & tham gia của mọi người trong công tác trồng rừng nói riêng & phát triển bền vững nói chung.

Last updated