BlockTree có thể chia sẻ một vài những ví dụ điển hình đã hợp tác được không?

Các điển hình hợp tác trong thời gian qua, cụ thể:

  • Về Người Trồng Rừng: BlockTree cung cấp vốn trực tiếp cho các hộ nông dân tại để trồng giống cây phù hợp với điều kiện địa lý và điều kiện thời tiết tại địa phương.

    • Quảng Nam: Một hộ gia đình trồng keo sản xuất trên diện tích 2500m2.

    • Quảng Trị: Khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn với diện tích 100ha.

    • Bến Tre: Một khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất tại rừng ngập mặn với diện tích 30ha.

    • Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 100 cây đước đã được trồng tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ trong một chương trình du lịch kết hợp trồng cây của một đơn vị tổ chức du lịch.

  • Về Nhà Tài Trợ: BlockTree đã nhận được nguồn vốn ủng hộ từ rất nhiều các cá nhân và tổ chức: IAG Academy, VinSchool, FPT School,... Thông tin về danh sách các cá nhân/tổ chức đã quyên góp trồng rừng cho BlockTree: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Jfsbqm3GkcEzW3gmQsAjEz7-F4kf6pF/htmlview

Last updated