Ai có thể trở thành Nhà tài trợ công tác trồng rừng cùng với BlockTree?

Bất kỳ các cá nhân & tổ chức nào muốn đóng góp vào việc tái trồng rừng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đều có thể tham gia cùng với BlockTree trong hành trình "Trồng một cây xanh - Chữa lành đất mẹ." Để trở thành nhà tài trợ của BlockTree, vui lòng để lại thông tin tại form sau: https://blocktree.asia/tro-thanh-nha-tai-tro/

Last updated