Tại sao BlockTree lại được thành lập?

Các hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ rệt, đặc biệt khi Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thêm vào đó, báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng học thế giới năm 2023 cho biết, trong khoảng 2023-2027, thế giới sẽ chứng kiến lần đầu tiên nhiệt độ Trái Đất vượt qua điểm tới hạn nguy hiểm _ tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và những năm nóng nhất lịch sử sẽ liên tục xuất hiện. Trong các biện pháp giúp chúng ta có thêm nhiều thời gian để hạn chế những hậu quả nặng nề và tồi tệ nhất, việc trồng cây, gây rừng là một điều đơn giản nhất mà mỗi người có thể tham gia.

Tuy nhiên, BlockTree nhận thấy những hạn chế trong việc thu thập, giám định và quản lý thông tin chính là nguyên nhân khiến cho các báo cáo và các bằng chứng về việc trồng rừng trở nên kém tin cậy. Đây chính là vấn đề cốt lõi khiến nhiều cá nhân và tổ chức không sẵn sàng tham gia ủng hộ việc trồng rừng.

BlockTree được thành lập từ tháng 3/2022 với mong muốn góp phần giúp cho công tác trồng rừng trở nên hiệu quả hơn thông qua việc gia tăng sự tin tưởng, tăng cường khả năng giám sát và minh bạch hóa thông tin trong toàn bộ quá trình. Chúng tôi tin rằng khi các thông tin được minh bạch, đồng thời có các công cụ đủ hiệu quả để giám định và quản lý, sự tin tưởng sẽ gia tăng. Với sự tin tưởng này, nhiều cây xanh sẽ được trồng hơn và Trái Đất sẽ có thêm thời gian để chống lại các tác động do biến đổi khí hậu gây nên.

Mục tiêu của BlockTree tới hết năm 2025 sẽ giúp cho 1 triệu cây rừng được trồng kết hợp với ứng dụng công nghệ của BlockTree tại Việt Nam.

Last updated